Roboty ziemne i drogowe

  • Usługi transportowe, wywóz urobku, dostawy betonu oraz stabilizacji
  • Przygotowanie terenu pod budowę budynków i dróg dojazdowych
  • Wykopy pod fundamenty, wykopy liniowe, instalacje kanalizacyjne, wodne, gazowe, elektryczne, szamba, drenaże, odwodnienia terenów, stawy i oczka wodne
  • Wymiana gruntu, nasypy, podnoszenie, niwelacja terenu
  • Zasypki piaskami lub innymi materiałami
  • Nawierzchnie z kostki brukowej